CEĻU BARJERAS

Ceļu barjeras – elastīgas deformācijas konstrukcijas, ko paredzēts uzstādīt uz ceļa nomales vai sadalošās joslas un kas negadījuma situācijā novirza transportlīdzekli no bīstamās zonas. SIA Viacon Latvija piedāvā konstrukcijas ar T1, T2, T3, N1, N2, H1, H2, H3, H4a un H4b noturības klasēm.

Projektu vadītāji:

Oskars Mednis

Mob.tālr. +371 22 043 990

E-pasts: oskars.mednis@viacon.lv