CEĻU BARJERAS

Ceļu barjeras – elastīgas deformācijas konstrukcijas, ko paredzēts uzstādīt uz ceļa nomales vai sadalošās joslas un kas negadījuma situācijā novirza transportlīdzekli no bīstamās zonas. SIA Viacon Latvija piedāvā konstrukcijas ar N2, H1, H2 un H4b noturības klasēm. Tāpat sortimentā ir dažādu konstrukciju triecienslāpētāji un atsevišķu bīstamo vietu tehniskie risinājumi.

Projektu vadītāji:

Oskars Mednis

Mob.tālr. +371 22 043 990

E-pasts: oskars.mednis@viacon.lv