Izgatavojam kontrolakas, akas ar aizbīdņiem un pretvārstiem, lietus ūdens akumulatorus, pontonus no PECOR plastmasas caurulēm. Komplektējam akas ar visām nepieciešamajām sastāvdaļām to iebūvei un salikšanai uz vietas objektā. Tāmes saskaņošana pēc skices vai rasējuma saņemšanas no pasūtītāja, rasējuma izstrādāšana un saskaņošana ar pasūtītāju.

Projektu vadītājs:

Einārs Pundurs

Mob.tālr. +371 29 185 107

E-pasts: einars.pundurs@viacon.lv