Ģenerāluzņēmējs: Personu Apvienība “ACB8”

Projekts un realizācija: ViaCon Latvija SIA

Būvobjekta atrašanās vieta: Rīga, Krievu sala

Realizācijas gads: 2018

PROJEKTA PĀRSKATS

Standarta tērauda masta konstrukcijas tika konstruētas kā ogļu putekļu piesārņojuma kontroles sistēmas daļa Rīgas brīvostā. Projektā ir paredzēta ogļu putekļu piesārņojuma kontroles sistēma, lai aizsargātu blakus esošās teritorijas no piesārņojuma, ko rada ogļu p;arkraušana ostā. ViaCon Latvija sniedza detalizētu standarta tērauda mastu konstrukciju projektēšanu, kas jāuzbūvē blakus Daugavai. Masta konstrukcijas aprēķins tika veikts atbilstoši Eirokodeksiem un ar tiem saistītajiem Latvijas nacionālajiem pielikumiem. Masta konstrukcijas projektēšanas pamatā bija:

* Maksimālais attālums starp mastiem 30,0m

* Maksimālais žoga augstums 23,0m

Projektēšanas slodzes aprēķins atsaucās uz WSS0718C-RPT-001 tehnisko ziņojumu, ko sniedza žoga pretputekļu auduma piegādātāji.

Tērauda stieņi tika projektēti 30 gadu ilgajai konstrukcijai un tie iztur vēja radīto slodzi auduma sistēmā. Aprēķinos tika ņemti vērā gan tipiskie apstākļi, gan apledojuša žoga apstākļi.