Ģenerāluzņēmējs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”

Projekts un realizācija: ViaCon Latvija SIA

Būvobjekta atrašanās vieta: Rīga, Krievu sala

Realizācijas gads: 2018