PROJEKTA NOSAUKUMS: Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija. Rēzeknes novads, Nagļu pagasts
Būvizstrādājumi:
  • Ģeotekstils,
  • Gabioni Reno matrači. Rekonstruētā dambja kopējais garums 11,1km, no tiem 3,9km nostiprināti ar Reno matračiem.