Orsta barjeras, modifikācija BR1 autoceļa rekonstrukcijā pie Jaunjelgavas.