PROJEKTA NOSAUKUMS: Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Rīga, Jelgavas iela 1  
PRODUKTI:
ģeotekstils:
NW15
NW20
NW10
Geo PP HP Bianco 180
Secutex 151/6 GRK
erozijas kontroles paklājs: Bonterra SK
ģeorežģi un ģeokompozīti:
Secugrid 30/30 Q1
Secugrid 40/40 Q1
Secugrid 80/80 Q1
Secugrid 120/120 Q6
Combigrid 30/30 Q1
Combigrid 40/40 Q1
Combigrid 60/60 Q1
Combigrid 80/80 Q1