PROJEKTA NOSAUKUMS: Valsts nozīmes ūdensnotekas Oša rekonstrukcija. ŪSIK kods 4322, pik.89/30-235/00. Konstrukcijas pik.188/08
Būvizstrādājumi:
  • SuperCor  SC-57B,
  • Gabioni Reno matrači Zn 3x2x0.30, ø2.7mm,
  • Ģeotekstils Secutex 301 GRK 5 C,
  • Ģeotekstils Terrafix 813