Lai nodrošinātu pilnvērtīgu klientu apkalpošanu SIA ViaCon Latvija specializētā brigāde veic bentonītmāla paklāju – GCL (geosynthetic clay liner) iebūvi ēku vai citu būvkonstrukciju pazemes daļā. Lai gan paklāja iebūve nav tehnoloģiski sarežģīta, tomēr ir konstruktīvie mezgli, kuru tehniski pareiza atrisināšana prasa iemaņas un zināšanas par GCL paklājiem un izmantojamiem palīgmateriāliem to iebūvei. Vairāk kā 10 gadu pieredze bentonītmāla paklāju iebūvēšanā ēku pazemes daļu hidroizolācijai ļauj atrast piemērotāko risinājumu arī tad, ja projektā ir neprecizitātes vai rodas kādas neparedzētas izmaiņas.