DeNeef preventīvie hidroizolācijas materiāli nepieciešami vienlaidus hidroizolācijas nodrošināšanai ēku un būvkonstrukciju pazemes daļā. SIA ViaCon Latvija šos materiālus izmanto kopā ar bentonītmāla hidroizolāciju, lai nodrošinātu konstrukciju ūdens necaurlaidību. Mūsu darbinieki ir apmācīti DeNeef uzņēmumā un praktiski būvobjektā ražotāja uzraudzībā šo materiālu kvalificētai lietošanai un projektēšanai. Šie materiāli palīdz risināt dažādas salaiduma vietas un likvidēt sūces konstrukcijā.