Ceļu un laukumu būvē, hidrobūvēs ir konstruktīvie risinājumi, kurās viengabalaina klājuma vai specifiskas formas iegūšanai nepieciešama ģeotekstila sašūšana. Pretplūdu un citām hidrobūvēm, atbalstsienām var izmantot maisus no ģeotekstila, kuru kalpošanas laiks vairākkārtīgi pārsniedz cukura maisu kalpošanas laiku un tie ir daudz izturīgāki. Maisu izmēri iespējami sākot no vienam cilvēkam ceļamiem, ja tas ir piepildīts ar zemi, smiltīm, granti līdz milzīgiem maisiem, kurus piesūknē ar grunts / dūņu sūkni objektā. Ģeotekstila sašūšanai izmantojam portatīvās šujmašīnas un diegus, kas paredzēti ģeotekstila sašūšanai.