Projektējot grunts konstrukcijas ar ģeosintētiskajiem materiāliem ir nepieciešamas specifiskas zināšanas par šiem materiāliem, kā arī jābūt zināmai pieredzei grunts konstrukciju risinājumos. Mūsu inženieri pārzina ne tikai standarta grunts mehānikas metodes aprēķinu veikšanai ‘no rokas’ , bet arī ir apguvuši datorprogrammas inženieraprēķiniem un komplicētai datu apstrādei ekonomiskākā konstruktīvā risinājuma noteikšanai. Konstruktīvais risinājums parasti ir pasūtītāja (vajadzība), projektētāja (risinājumi) un izpildītāja (pieejamie resursi) kopsadarbības rezultāts. SIA ARMAT veic ne tikai aprēķinus un sniedz konsultācijas būvobjektā, bet arī var veikt projekta realizāciju.