Montējam lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmu trases no Pecor vai HelCor tipa caurulēm ar un bez akām. Izstrādājam risinājumus un iebūvējam caurules grūti caurejamās vietās vājas nestspējas gruntīs.

  • Uzbērumi uz vājām gruntīm
  • Armētas grunts pamati