24.-25.aprīlī Polijā notika 3.starptautiskā Eiropas konference par apbērtām elastīgām tērauda konstrukcijām. Konferenci organizē Poznaņas Tehnoloģiskā universitāte – Civilās inženierbūvniecības institūts, Polijas Tiltu inženieru asociācija, Polijas Ģeotehniķu komiteja, Polijas Transporta inženieru un tehniķu asociācija.